Apmēram 140 tiesību zinātnes studentu Latvijas augstskolās sāks kārtot elektroniskajā vidē pirmo valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.  Krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās eksāmens norisināsies 9.jūnijā. 11.jūnijā norisināsies eksāmens civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās, bet 14.jūnijā konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesības un administratīvā procesa tiesībās. Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesībās eksāmens norisināsies 16.jūnijā, bet tiesību teorijā, tiesību filozofijā un Latvijas tiesību vēsturē 18.jūnijā.

Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisei ir sastādīts eksāmena grafiks, eksāmena jautājumi un uzdevumi, sagatavota elektroniskā vide, kurā studenti kārtos eksāmenu, vērtēšanas metodika, kā arī eksāmena tiesību jomu anotācijas un atlasīti tiesību avoti eksāmena praktiskās daļas kārtošanai. Savukārt studenti ir informēti par obligātajām prasībām, lai tiktu pielaisti pie eksāmena kārtošanas, kā arī par eksāmena norises instrukcijām.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma