Tiks izsnigti 16000 centralizēto eksāmenu sertifikāti. Obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo (latviešu valodā – 14229, matemātikā – 14376, angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 12513 izglītojamo, krievu – 1766, vācu – 30, bet franču – 3). Šogad izglītojamajiem nebija obligāti jākārto izvēles eksāmeni, tomēr būtisku izmaiņu izvēles centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nav (vēsture – 1481, bioloģija – 1201, fizika – 780, ķīmija – 619). Rezultāti pasliktinājušies angļu valodā, bioloģijā, ķīmijā, vācu valodā, valsts valodā, bet uzlabojuīes francū valodā, krievu valodā, vēsturē un matemātikā

Pamatskolas beidzēji šogad tika atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas, tā vietā skolēni veica diagnosticējošos darbus un mācību gadu pabeidza ar vērtējumu gadā.  Pēc pašu izvēles tika piedāvāts kārtot latviešu valodas eksāmenu. Šo iespēju izmantoja 1772 skolēns.

 

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma