Saeima pieņēmusi grozījumus Augstskolu likumā. Tajā paredzētas padomes - daļu to locekļu izvirzīs gan Ministru kabinets, gan arī Valsts prezidents un politiķu virzīts pārstāvis būs jāievēl par padomes priekšsēdētāju. Augstskolas pašas virzītie locekļi padomē būs mazākumā. Saskaņā ar likumu prezidents varēs izvirzīt tikai izcilu akadēmiskās vides pārstāvi, bet valdības pārstāvju atlasē būs jāiesaista sabiedrība. Noteikts, ka valsts augstskolu padomes locekļi nedrīkstēs būt deputāti, ministri vai parlamentārie sekretāri un, ka šīs amatpersonas padomēs nedrīkstēs nonākt arī gadu pēc tam, kad būs atstājušas savus amatus. Padomes locekļu pilnvaru termiņš noteikts  četri gadi un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Zinātnes universitātē vairākumam padomes locekļu būs jābūt ar doktora grādu.

Likumā noteikts, ka padome būs augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas atbildēs par tās attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, piemēram, apstiprinās augstskolu budžetu, kā arī finanšu gada pārskatu. Rektoru ievēlēs Satver­smes sapulce, bet rektora vēlēšanu nolikumu apstiprinās padome, tā arī noteiks rektora darba pienākumus un vērtēs viņa darbību, kā arī varēs rosināt rektora atcelšanu. Valsts augstskolās rektora amata kandidātus atlasīs starptautiskā konkursā, ko rīkos padome. Likums paredz, ka padomei būs jārespektē studentu un mācībspēku akadēmiskā brīvība.

Latvijas Universitātē, Rīgas Stradiņa universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē  un Latvijas Lauksaimniecības universitātē paredzēti katrā 11 padomes locekļi,  Daugavpils un Liepājas universitātēs katrā 7, bet pārējās valsts dibinātās 5 padomes locekļi. Aprēķināts, ka padomes locekļu algām būšot nepieciešams ap 3,2 miljonus eiro. Valsts augstskolās varētu būt 103 padomes locekļi - tātad viens padomnieks vidēji gadā izmaksās vairāk nekā 30 000 eiro.

Likumdevējs ir noteicis šādu ieviešanas kārtību – no sākuma tiek izveidots senāts, tad augstskolu padome, tad tiek izveidoti Satversmes projekti, bet  Satversmes ir jāapstiprina līdz 2022. gada 1.jūnijam. Līdz ar to šāds process var atstāt interpretācijas iespējas.

 

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma