Latvijā 2021./2022. mācību gadā profesionālo pamata un vidējo izglītību apgūst 27 990 audzēkņu, kas ir par 0,9% vairāk nekā pirms gada. Inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības, kā arī ar pakalpojumiem saistītās mācību programmās mācības sāka attiecīgi 3600 un 2200 audzēkņu jeb attiecīgi 34,1% un 20,4% no kopējā uzņemto skaita. Starp inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības programmām pieprasītākās bija mašīnzinības (28,2%), būvniecība un civilā celtniecība (24,5%), kā arī mehānika un metālapstrāde (14,4%). Pakalpojumu jomā visvairāk uzņemto audzēkņu bija viesnīcu un restorānu (57%) un skaistumkopšanas pakalpojumu (26,9%) programmās.Pieaudzis lauksaimniecības un dabaszinātņu, matemātikas un informācijas tehnoloģiju programmās - attiecīgi par 130 un 120 izglītojamajiem. No kopējā audzēkņu skaita 24 900 jeb 88,9% mācās profesionālās vidējās izglītības programmās, 3000 jeb 10,8% apgūst profesionālās izglītības programmas pēc vidējās izglītības savukārt 0,3% - profesionālās pamatizglītības programmas. Profesionālās izglītības programmās vairāk ir vīriešu - 15 700 jeb 56,2% no kopējā audzēkņu skaita. Iepriekšējā gadā mācības pabeidza 6300 audzēkņu, kas ir par 5,3% jeb 317 vairāk nekā 2020.gadā. Trešdaļa (34,3%) jeb 2200 ieguva kvalifikāciju inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības programmās, savukārt 1500 jeb 23,2% - pakalpojumu jomā. 2021./2022. mācību gadā profesionālās izglītības programmas piedāvāja apgūt 55 izglītības iestādes, tostarp 43 profesionālās izglītības iestādes, 10 koledžas un divas vidusskolas.

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma