Kā ziņo LETA, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), atbildot uz Rīgas skolu direktoru atklāto vēstuli valsts augstākajām amatpersonām un pašvaldībai, sagatavojusi atbildi. Iepazīstoties ar atbildes vēstuli, direktori uzskatot, ka IZM nespēj uzklausīt direktoru prasības un ka atbilde  neliecinot par vienotu problēmas, kā arī par vienotu savstarpējās sadarbības izpratni. Direktori bija cerējuši uz klātienes sarunu ar atbildīgajiem ministrijas pārstāvjiem, bet  IZM atbilde neliecinot par ministrijas vēlmi sadarboties un nekavējoties iesaistīties direktoru norādīto problēmu risināšanā. Direktori uzskatot, ka IZM atbildes vēstule esot formāla, tajā  esot atskaite par ministrijā paveiktajiem darbiem, neanalizējot un neizvērtējot, cik efektīvi paveiktie darbi bijuši konkrēto jautājumu risināšanai.

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma