LMTprezidentam, Vidzemes Augstskolas profesoram un vienlaikus Latvijas Darba devēju konfederācijas Padomes loceklim Jurim Bindem ir stratēģisks skatījums uz valsts attīstību – Latvijā ir jāattīsta zinātņietilpīgas tautsaimniecības nozares, un to nav iespējams izdarīt bez eksakto zinātņu speciālistiem.

Lielu Latvijas iekšzemes kopprodukta daļu veido nozares ar relatīvi zemu pievienoto vērtību, zemu produktivitāti un līdz ar to – ar zemu konkurētspēju. Tāpēc divi galvenie valsts stratēģiskie dokumenti – Nacionālais attīstības plāns un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes – paredz pārveidot tautsaimniecību, lai būtu vairāk zinātņietilpīgu nozaru, kurās tiek attīstīta inovatīva pētniecība, skaidro Juris Binde. Protams, lai piepildītu šādu stratēģisko redzējumu, vitāli svarīgi ir STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) jomu speciālisti, kuriem ir ne tikai eksaktā izglītība, bet kuri darbā izmanto arī radošuma komponenti. Un kurā gan citā, ja ne inženiera profesijā, tik veiksmīgi sadzīvo gan eksaktais, gan radošais, jo inženierim ir jāspēj savas radošās ieceres ieviest praksē, izmantojot tehniskās zināšanas. «Patlaban visās augsto tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības nozarēs katastrofāli trūkst darbinieku. Tāpēc Latvijā būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai STEAM priekšmetus apgūtu ne tikai pamatizglītības, bet arī maģistrantūras un doktorantūras līmenī, jo valsts ekonomiskā attīstība ir atkarīga no inovatīvās izpētes un attīstības komponentes, kuru spēj radīt tikai cilvēki ar augstu intelekta pakāpi, ar labām zināšanām un prasmēm un galvenais – ar izpratni par lietām, jo pat vislabākās zināšanas bez izpratnes diemžēl ir diezgan mazvērtīgas,» uzskata J. Binde.

No preses materiāliem

Izglītības un zinātnes minitre Anita Muižniece 2022. gada 11. maija TV panorāmā norādīja: “Kamēr es esmu ministre – absolūti nē [nebūs obligāts eksāmens fizikā], jo (..) kamēr mēs turpināsim uz tik tikko iesāktām reformām krāmēt jaunas izmaiņas (..), tikmēr šajā valstī tie skolotāji tā arī jutīsies… Tikko ir viena lieta iesākta, ir apstiprināts standarts, ir vēl kaut kas, ir vajadzīgi jauni eksāmeni – neviens tam nav gatavs.”

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma