Laikraksts Diena ziņo - ceturto valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ziemas sesijā sekmīgi nokārtojuši kopumā 36 studenti no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Eksāmenu kārtoja 139 studenti no piecām augstskolām - Biznesa augstskolas "Turība", Baltijas Starptautiskās akadēmijas, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes. Ziemas sesijā to sekmīgi nokārtojuši 26% studentu. 47 studenti nav nokārtojuši eksāmenu tikai vienā vai divās tiesību jomās. Savukārt 56 studentiem eksāmens būs jāpārkārto pilnībā.

Eksāmenā tika pārbaudītas zināšanas piecās jomās: konstitucionālās tiesības, administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, tiesību teorija, tiesību filozofija un Latvijas tiesību vēsture, krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības, civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības. Visgrūtākā eksāmenā bijusi tiesību teorijas, tiesību filozofijas un Latvijas tiesību vēstures joma, savukārt visveiksmīgākā - krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību joma.

Pirmo valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu 2021.gadā sekmīgi nokārtoja 33% studējošo, otro eksāmenu ziemas sesijā nokārtoja 32%, bet trešo eksāmenu vasaras sesijā nokārtoja 21% no studējošajiem.

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma