Par jauno Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektoru ievēlēts augstskolas zinātņu prorektors,  Dr.sc.ing. (2002), inženierzinātņu  doktors, profesors (2012); Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (2011) Tālis Juhna. Par zinātņu prorektoru Juhna RTU strādājis 12 gadus, pilnveidojot zinātnes pārvaldības sistēmu un izstrādājot stratēģiju RTU zinātnes un inovācijas sistēmas izveidei. IzveidojisŪdens pētniecības laboratoriju, kurā veic pētījumus par dzeramāūdens attīrīšanu, sadales sistēmām, ūdens kvalitāti unmikroorganismu bioplēves izplatīšanos tīklā. Pilnveidojis inovāciju izstrādes un ieviešanas sistēmu Rīgas Tehniskajā universitātē, izveidojot dažādus atbalsta mehānismus, jaunu tehnoloģiju attīstībai. Starptautisko un Latvijas Zinātnes padomes, Izglītības un zinātnesministrijas u.c. iestāžu pētījumu projektu un programmu ganvadītājs, gan dalībnieks.

T.Juhna saņēmis Latvijas Izglītības fonda, sadarbībā ar „Latvijas Gāze”, mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” balvu. (2004).

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma