Pašvaldību vadītāji: Skolu tīkla reformas projektā pieļautas vairākas fundamentālas kļūdas un pieņēmumi. Projektā ir daudz labas ieceres, taču tās ir noformētas nepārdomāti un pretrunīgi, kā rezultātā netiks sasniegts nospraustais mērķis.  Pašvaldību vadītāji norāda, ka skolu reformu nevar realizēt steigā un nepārdomāti, jo skolu reformas ietekme var būt vēl nozīmīgāka nekā Administratīvi teritoriālai reforma. Reformas mērķis ir panākt vienādas iespējas bērniem visā Latvijā, pieejamu, kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, taču pašlaik IZM piedāvātās skolu tīkla reformas redakcijā to nenodrošina. Pašvaldību veiktā izpēte rāda, ka attālināsies skolu pieejamība, neuzlabosies izglītības kvalitāte, ir apdraudēta arī iekļaujošās izglītības nodrošināšana, skaidro Krauklis.

Atbilstoši IZM redzējumam, valstspilsētās un administratīvajos centros minimālajam skolēnu skaitam visās četrās klašu grupās būs jānodrošina vismaz 120 skolēni. Pašvaldībās ārpus administratīvajiem centriem 1.-3. un 4.-6.klašu grupās minimālais skolēnu skaits, atbilstoši ministrijas iecerei, būtu 30 skolēni, bet 7.-9. un 10.-12.klašu grupās - 60 skolēni. Savukārt pierobežā un reti apdzīvotās pašvaldībām skolēnu skaitam trīs klašu grupās līdz 9.klasei būtu jābūt 30, bet vidusskolā - 60. Kvantitatīvie kritēriji 1.-6.klašu grupā būs rekomendējoši, bet 7.-12.klašu grupā - saistoši visām pašvaldībām. Lēmumu par izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju pašvaldībai būs jāpieņem, to saskaņojot ar ministriju.

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma