Zinātnisko darbu / projektu prēmijas

Prēmijas no 1996.- 2022.gadam piešķirtas:

1) datorika un informātika - 197  LU – 61; RTU – 74; RAU – 17; TSI – 17; LLU - 5 ; DU - 1; VA-1; RSEBAA - 1;citi -14

2) enerģētika un elektrotehnika  -  262
RTU – 193; LLU – 50; RTK – 19

3) telekomunikāciju inženierzinātnes -  88
RTU – 53; RAU – 16; TSI – 19

4) farmācijas ķīmija un bioloģiski aktīvu vielu sintēze - 46
LU – 17; RTU – 29

5) vides aizsardzības specialitātes -  151 
LU – 94; LLU – 19; RSU – 13; RTU – 24; DU - 1

6) pārtikas tehnoloģija - 10
LLU -10

7) lauksaimniecības ekonomika un finanses 12
LLU -12

8) autoceļu izpēte un būvniecības tehnoloģija 63
RTU - 63

9) gaisa satiksmes specialitātes - 96
RTU -38; RAU - 16; TSI – 41. ViA - 1

10) gāzes tehnoloģija  73     
RTU -73

11) dzelzceļa transporta specialitātes 40  
RTU - 40

12) transporta ekonomika  20   
RTU - 20

13) uzņēmējdarbība   47

14) vēsturē -12

LLU – 1     
RAU – 1     
Turība – 10     
LU – 18
RTU – 17

14) pedagoģijā - 181

Kopā: 1287 prēmijas

LU - 190; RTU - 624; RAU - 50; TSI - 77; LLU - 97; DU - 2; VA - 1; RSEBAA - 1; RTK - 19; ViA - 1;   RSU - 13; Turība - 10; dāžādas izglītības iestēdes - 124

 

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma