LATVIJĀ  AUGSTSKOLAS/ UNIVERSITĀTES:
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (BSMA): http://www.psy.lv/
Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA): www.bsa.edu.lv
Banku augstskola (BA): www.ba.lv
Daugavpils Universitāte (DU): www.du.lv
Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA): www.eka.edu.lv
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA): www.isma.lv
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JV LMA): www.jvlma.lv
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI): www.rarzi.lv
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Teoloģijas institūts (RTI): www.catholic.lv/rti
Latvijas Jūras akadēmija (LJA): http://www.latja.lv/
Latvijas Kultūras akadēmija (LKA): www.lka.edu.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU): www.llu.lv
Latvijas Mākslas akadēmija: (LMA): www.lma.lv
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA): www.naa.mil.lv
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA): www.lspa.lv
Latvijas Universitāte (LU): www.lu.lv
Liepājas Universitāte (LiepU): www.liepu.lv
Nodibinājums "Lutera Akadēmija" (LA): www.luteraakademija.lv
Rēzeknes Augstskola (RA): www.ru.lv
Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI): www.rai.lv
Rīgas Ekonomikas augstskola (EKA): www.sseriga.edu
Rīgas Juridiskā augstskola (RJA): www.rgsl.edu.lv
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA: www.riseba.lv
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU): www.rsu.lv
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU): www.rtu.lv
SIA "Biznesa augstskola Turība" (Turība): www.turiba.lv
SIA "Eiropas Tālmācības Augstskola" (ETA): www.augstskola.com (Augstskolā ir neakreditēti virzieni!)
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA): www.sppa.lv (Augstskolā ir neakreditēti virzieni!)
Transporta un sakaru institūts (TSI): www.tsi.lv
Ventspils Augstskola (VeA): www.venta.lv
Vidzemes Augstskola (ViA): www.va.lv


Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma