Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  komisijas priekšsēdētāja amatā ievēlēja deputāti Agitu Zariņu-Stūri (JV) - Valmieras Pārgaujas vidusskola direktore, skolotāja.

Par komisijas priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts deputāts Česlavs Batņa (AS), savukārt par komisijas sekretāru - parlamentārietis, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).  Izglītības komisijā strādās arī parlamentārieši Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), Jekaterina Dorošķeviča ("Stabilitātei"), Mārcis Jencītis (LPV), Krišjānis Kariņš (JV), Līga Kļaviņa (ZZS), Antoņina Ņenaševa (P), Harijs Rokpelnis (ZZS) un Edgars Tavars (AS).

Agitsa Zariņa-Stūres programma:

1.Kāda būs mana kā Saeimas deputāta pirmā iniciatīva parlamentā, un ko es ar to gribu panākt?

Izglītība kā valsts prioritāte atbildīgu lēmumu pieņemšanā.

Pedagoga darba slodzes un samaksas jautājums (pedagoga vidējais atalgojums ir 20% virs vidējās darba algas valstī)

Atbalsts pedagogam mācību satura jautājumos.

2 Kādiem konkrētiem mērķiem/rādītājiem būs jābūt sasniegtiem pēc 4 gadiem, lai es būtu gandarīt-s/a par Saeimā paveikto?

Obligāta vidējā izglītība valsts valodā

Izglītības iestādēs atvieglots birokrātiskais atskaišu un sadarbības mehānisms. Pedagogu darba samaksa atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem.

Uzlabojusies komunikācija atbildīgu un demokrātisku lēmumu pieņemšanā.

3 Ko es gribu mainīt Latvijas politiskajā kultūrā, lai sabiedrības uzticēšanās Saeimai nebūtu viena no zemākajām starp institūcijām?

Politiskās kultūras veidošana, spēja atbildēt par saviem vārdiem un darbiem.

 

 

“Ekselences balva” ir iniciatīva, lai pateiktu paldies skolotājiem, kuru sniegums kalpo par mērauklu izcilam pedagoga darbam 21. gadsimtā. “Ekselences balvu” jau desmito gadu organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU Fondu, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju. Šogad rīkotājiem pievienojusies arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

1.novembrī Ekselences balvas un stipendijas 1400 eiro apmērā saņēma profesionālākie skolotāji, kuru sniegumu divās atlases kārtās novērtēja kā skolēni, vecāki un kolēģi, tā arī izglītības eksperti un uzņēmēji. Par labāko bioloģijas skolotāju tika atzīta – Lāsma Krastiņa no Bauskas Valsts ģimnāzijas, par fizikas – Kārlis Daģis no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, ķīmijas – Sandra Ziemele no Līvānu 1. vidusskolas, matemātikas – Liene Purgaile no Rīgas Franču liceja, bet kā labākais vācu valodas skolotājs saņēma Kirils Soklakovs no J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas.

Balvas pirmajai kārtai audzēkņi, vecāki, kolēģi un skolas vadība bija izvirzījuši 190 bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un vācu valodas pedagogus. Kandidātus pieteicēji novērtēja ņemot vērā kā skolotāja darbu mācību stundās, tā skolēnu uzrādītos rezultātus un interesi mācīties. Fināla kārtā piedalījās 22 spēcīgākie (4 līdz 5 katrā mācību priekšmetā), kuri tikās Rīgas Teikas vidusskolā, lai atklātā konkursā demonstrētu savu meistarību, vadot reālu mācību stundu 7. – 10. klašu skolēniem.

14. oktobrī tika pasniegtas balvas “Zelta pildspalvas” galvaspilsētas labākajiem skolotājiem un “Zelta stipendijas” – izcilākajiem skolu absolventiem.

Nominācijā „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem” balvu saņēma Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Indra Keiša, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas matemātikas un informātikas skolotāja Tatjana Strigaļova, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Līga Mateusa un Rīgas Centra humanitārās vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Ina Jukēvica.

“Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām” apbalvoja Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas sākumskolas skolotāju Vitu Bladiko, bet Rīgas 95. vidusskolas izglītības psiholoģi Marinu Kacēnu – nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem”.

Balvas „Par radošumu un inovācijām izglītības procesā” saņēma Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Maruta Avotiņa, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas fizikas skolotāja Vita Pētersone, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Agnese Puķe un Rīgas 86. vidusskolas angļu valodas skolotāja Irina Klišāne. Nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību” tika sumināts Rīgas 25. vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā, informātikas skolotājs Tālivaldis Mežis un Friča Brīvzemnieka pamatskolas direktore, matemātikas skolotāja Biruta Venckus.

Veicināšanas balvu nominācijā “Par mūža ieguldījumu” pasniedza Rīgas 49. vidusskolas angļu valodas skolotājai Ilzei Zilgalvei un Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Aivai Biteniecei. Veicināšanas balvu nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju” ieguva Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Elizabete Elīza Bitāne.

Nominācijā “Par mūža ieguldījumu” ieguvējas: Rīgas 64. vidusskolas bioloģijas un dabaszinību skolotāju Inesi Peteri, Rīgas Anniņmuižas vidusskolas Humānas pedagoģijas centra vadītāju, latviešu valodas skolotāju Irmīni Pogrebņaku un Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas vizuālās mākslas skolotāju Ludmilu Ginteri.

Rīgas pašvaldības balvu “Zelta stipendija” 1200 eiro apmērā pasniedza 20 izcilākajiem galvaspilsētas skolēniem..

 

 

Viens no Latvijas Izglītības fonda (LIF) darbības mērķiem ir veicināt autorus rakstīt grāmatas skolām, augstskolām. LIF izdevis dažādu autoru mācību grāmatas: „Finanšu pārvaldība”, „Biznesa vadības tehnoloģijas”, „Projekta menedžments”, “Darba vides risku novērtēšanas metodes”, “Personāla vadība”, „No atoma līdz ķīmiskam savienojumam”, „Menedžmenta autoritātes”, „Palīgs personāla speciālistam”, „Menedžmenta mazā enciklopēdija”, „Meklējiet un jūs atradīsiet” (par inovācijām) un citas.

Pēdējos desmit gados Rīgas skolām bez maksas nodoti 5 nosaukuma izdevumi  - kopā 464 grāmatas. Citu pilsētu skolām nodotas 3 nosaukumu 105 grāmatas. Izmantojot Nacionālo bibliotēku kā starpnieku, Latvijas  32 lielākajām bibiotēkam dāvātas 7 nosaukumu 290 grāmatas. Savukārt Rīgā esošajām sešu augstskolu bibliotēkām nodotas 4 autoru 47 grāmatas.

Fonds rīko konferences par akutaliem izglītības jautājumiem. Kopā ar attiecīgām ministrijām, valsts un sabiedriskām organizācijām fonds organizējis konferences: „Ārvalstu investīcijas Latvijas tautsaimniecībā - realitāte un iespējas” (2011.), „Izglītības kvalitāte - kritēriji, vide” (2012.), „Ekonomika un izglītība” (2013.), „Profesionālās izglītības attīstības tendences un iespējas” (2014.), „Karjeras iespējas profesionālajā izglītībā (2015.), „Kompetences izglītība – iespējas un risinājumi” (2016.), „Profesionālā izglītība Latvijā” (2019.), kopā ar LMT, RTU un LU  konference „Quo vadis Latvijas izglītība” (2020.).

No 1993. gada izveidots veicināšanas stipendiju fonds un līdz 2022.gadam stipendijas piešķirtas 3780 studējošiem, prēmijas par zinātniski pētnieciskiem darbiem un projektiem piešķirtas 1285 jaunajiem zinātniekiem, 821 pedagogiem piešķirtas dažāda lieluma radošās stipendijas.

 

 

 

Jau otro gadu Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) prestižajā Times Higher Education (THE) World University Rankings reitingā novērtēta kā labākā universitāte Latvijā. Šogad augstskola ierindojas starp 601-800 labākajām universitātēm pasaulē. Baltijas mērogā līdere nemainīgi ir Tartu Universitāte, bet otro vietu dala RSU un Tallinas Tehnoloģiju universitāte.

THE World University Rankings 2023 tika iekļautas 1799 universitātes no 104 valstīm. No Latvijas reitingā iekļuvušas visas četras zinātnes universitātes. Visaugstāko vietu ieņem RSU ar 601.–800. vietu, tai seko Latvijas Universitāte ar 801.–1000. vietu, Rīgas Tehniskā universitāte ieņem 1201.–1500. vietu, bet Latvijas Lauksaimniecības universitāte ierindojas 1501+ vietā.

Universitātes tiek izvērtētas pēc 13 kritērijiem piecās nozīmīgās jomās: mācīšana, pētniecība, citējamība, ieņēmumi no nozares un starptautiskā perspektīva. Visaugstākos pasaules līmeņa rezultātus RSU ir izdevies iegūt divos rādītājos –  starptautiskā perspektīva un citējamība. Starptautiskās perspektīvas rādītājā RSU ir novērtēta visaugstāk un ierindota 297. vietā pasaulē. Šis rādītājs raksturo gan universitātes augsto spēju piesaistīt ārvalstu studentus un mācībspēkus, gan parāda zinātnisko publikāciju īpatsvaru, kurš tapis sadarbībā ar līdzautoriem no ārzemēm. Savukārt otra augstākā vieta iegūta publikāciju citējamības rādītājā, kas ir pētniecības kvalitāti raksturojošais rādītājs un tajā RSU ieņem 399. vietā pasaulē.

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma