Pieci Latvijas skolēni Leidenē, Nīderlandē, no 13. līdz 18. septembrim piedalījās Eiropas jauno zinātnieku konkursa (EUCYS 2022). Konkursā 132 dalībnieki no 23 valstīm aizstāvēja savus zinātniskās pētniecības darbus.

RTU inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolēns Lukass Roberts Kellijs ar darbu "Meža postījumu – mizgraužu identifikācija ar tālizpētes palīdzību Latvijas teritorijā" izcīnīja īpašo “Naturalis Bioversity Center” speciālbalvu. Konkursā Latviju pārstāvēja arī RTU inženierzinātņu vidusskolas  12. klases skolēni Alfrēds Saročinskis un Petrs Gabunija ar darbu "Jaunu hipotēžu par pirmskaitļu izvietošanu naturālu skaitļu rindā izveidošana" un Daugavpils 13. vidusskolas absolventes Anastasija Paškeviča un Ērika Plopa ar darbu "Filtrs-elektrolīzers kā efektīva ierīce mikroplastmasas utilizēšanai notekūdeņos".

Latvijas Izglītības fonds kopā ar  Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotājiem, Romana Vitkovska metodiskajā vadībā, izstrādāja mācību procesa veicinošas metodes  paņēmiena - Goerudio projekts - asociatīvo tēlu (modeļu) izmantošana izpratnes veidošanai dabaszinātnēs. Modeļi nav teoriju vienkāršojums, bet izklāsts ar citiem līdzekļiem, proti, tiek īstenota vienkārša formula: formālā mācību viela + skolēna vielas interpretācija modeļos/piemēros, kas būvēti izmantojot visiem saprotamas un ikdienā sastopamas lietas. Šādi radīta asociācija veicina izpratni.

Izstrādātais un ieviestais paņēmiens 2011. gadā saņēma pirmo Latvijas „Izglītības inovāciju balva”.

Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu 2013. gadā tika uzsākts projekts: Goerudio - mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē”. Projektā piedalījās 7 valstis, kopskaitā 50 izglītības iestādes, 144 skolotāji un vairāk nekā 1500 skolēnu, kā arī saistītie partenri. 2015. gada novembrī projekta vadītāja - Rīgas Valsts tehnikumā - notika projekta noslēguma konference.

2017. gadā Lavijas Izglītības fonds turpināja projekta: “GoScience - radošums un labāka izpratne par dabaszinātņu mācīšanu un mācīšanos” metodisko vadību, savukārt projekta organizatorisko vadību veica Bulgārijas Zinev Art Technologies institūts. Piedalījās 7 valstis, no Latvijas arī Rīgas Valsts tehnikums. Šajās dienās sanemta priecīga ziņa - Eiropas komisija ir piešķīrusi GoScience  projektam Eiropas Inovatīvo skolotāju balvu 2022, ko pasniegs 25. oktobrī ceremonijā Briselē. Projekta koordinātore  Dr. Miglena Molhova atsūtījusi pateicību par darbu projekta ietvaros: „Ceru, ka jūs visi esat tikpat laimīgi kā es, ka mūsu centieni ir atzīti un novērtēti Eiropas līmenī. Ceru, ka mums būs iespēja atkal sadarboties zinātnes jomā un turpināt labu sasniegumu ceļu. Sirsnīgi sveicieni jums visiem. Novēlu jums labu veselību un panākumus visās jūsu iniciatīvās.”

Sveiciens 1.septembrī!

LMTprezidentam, Vidzemes Augstskolas profesoram un vienlaikus Latvijas Darba devēju konfederācijas Padomes loceklim Jurim Bindem ir stratēģisks skatījums uz valsts attīstību – Latvijā ir jāattīsta zinātņietilpīgas tautsaimniecības nozares, un to nav iespējams izdarīt bez eksakto zinātņu speciālistiem.

Lielu Latvijas iekšzemes kopprodukta daļu veido nozares ar relatīvi zemu pievienoto vērtību, zemu produktivitāti un līdz ar to – ar zemu konkurētspēju. Tāpēc divi galvenie valsts stratēģiskie dokumenti – Nacionālais attīstības plāns un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes – paredz pārveidot tautsaimniecību, lai būtu vairāk zinātņietilpīgu nozaru, kurās tiek attīstīta inovatīva pētniecība, skaidro Juris Binde. Protams, lai piepildītu šādu stratēģisko redzējumu, vitāli svarīgi ir STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) jomu speciālisti, kuriem ir ne tikai eksaktā izglītība, bet kuri darbā izmanto arī radošuma komponenti. Un kurā gan citā, ja ne inženiera profesijā, tik veiksmīgi sadzīvo gan eksaktais, gan radošais, jo inženierim ir jāspēj savas radošās ieceres ieviest praksē, izmantojot tehniskās zināšanas. «Patlaban visās augsto tehnoloģiju un augstas pievienotās vērtības nozarēs katastrofāli trūkst darbinieku. Tāpēc Latvijā būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība, lai STEAM priekšmetus apgūtu ne tikai pamatizglītības, bet arī maģistrantūras un doktorantūras līmenī, jo valsts ekonomiskā attīstība ir atkarīga no inovatīvās izpētes un attīstības komponentes, kuru spēj radīt tikai cilvēki ar augstu intelekta pakāpi, ar labām zināšanām un prasmēm un galvenais – ar izpratni par lietām, jo pat vislabākās zināšanas bez izpratnes diemžēl ir diezgan mazvērtīgas,» uzskata J. Binde.

No preses materiāliem

Izglītības un zinātnes minitre Anita Muižniece 2022. gada 11. maija TV panorāmā norādīja: “Kamēr es esmu ministre – absolūti nē [nebūs obligāts eksāmens fizikā], jo (..) kamēr mēs turpināsim uz tik tikko iesāktām reformām krāmēt jaunas izmaiņas (..), tikmēr šajā valstī tie skolotāji tā arī jutīsies… Tikko ir viena lieta iesākta, ir apstiprināts standarts, ir vēl kaut kas, ir vajadzīgi jauni eksāmeni – neviens tam nav gatavs.”

Ata Kronvalda fonds apkopojisLatvijas skolu audzēkņu panākumus 2021./2022. mācību gadā rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Reitingā ņemti vērā skolēnu sasniegumi valsts olimpiādēs.

Lielo skolu grupā:

-        diplomu saņēma:

 • Rīgas Franču licejs;
 • Salaspils 1. vidusskola;
 • Rīgas 10. vidusskola.

-        ceļojošo balvu “Mazā pūce” saņēma Rīgas 40. vidusskola.

-        ceļojošo balvu “Lielā pūce” saņēma Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs.

Mazo skolu grupā:

- diplomu saņēma:

 • Rēzeknes 5. vidusskola;
 • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola;
 • Riebiņu vidusskola.

-        ceļojošo balvu “Mazā pūce” saņēma Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola.

-        ceļojošo balvu “Lielā pūce” saņēma RTU Inženierzinātņu vidusskola.

Valsts ģimnāziju grupā:

- diplomu saņēma:

 • Āgenskalna Valsts ģimnāzija;
 • Daugavpils Valsts ģimnāzija;
 • Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija.

-        ceļojošo balvu “Mazā pūce” saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzija.

-        ceļojošo balvu “Lielā pūce” saņēma Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.

Zvaigžņu reitinga diploma laureāti:

 • Rīgas Valsts 2. ģimnāzija.
 • Rīgas 10. vidusskola;
 • Valmieras Valsts ģimnāzija;

Ceļojošo balvu “Mazā pūce” saņēma:

 • RTU Inženierzinātņu vidusskola.

Ceļojošo balvu “Lielā pūce” saņēma:

 • Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma