2021. gada 6.septembrī Nacionālajā teātri bija pulcējušie bijušie un esošie mācībspēki, sporta organizāciju pārstāvji, jubilārus attālināti sveica citas Latvijas augstskolas, Latvijas Zinātņu akadēmija, klātienē LOK, LIF, rektoru padome

1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu (LFII). Darbība  sākās Rīgā, Nikolaja (toreiz Valdemāra) ielā 1 un praktisko nodarbību organizēšanai izmantoja skolu sporta zāles un stadionus. Institūta  pamatmērķis bija fiziskās audzināšanas skolotāju sagatavošana, fiziskās attīstības un audzināšanas pārraudzība valstī. Institūtā mācības ilga 2 gadus un ietvēra 1400 stundas teorētisko un praktisko studiju kursus.

1926.gada 2.oktobrī pie Latvijas Tautas universitātes atvēra Fiziskās audzināšanas institūtu (LTU FAI), studiju ilgums 3 gadi. LTU FAI savā darbības laikā (1929.-1940.g.) sagatavoja 189 fiziskās audzināšanas speciālistus, no kuriem 179 saņēma diplomu par institūta beigšanu, bet 10 – par studiju kursa noklausīšanos.

1946.gada 1.janvārī  darbu uzsāka Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts (LVFKI). 1959.gadā uzcēla LVFKI mācību un sporta kompleksu Brīvības ielā 333. 1982.gadā tika uzbūvēts vēl viens mācību un sporta bāzu korpusu, bet 1986.gadā – vieglatlētikas halle.  LVFKI savas pastāvēšanas laikā līdz 1992.gadam sagatavoja 5684 sporta speciālistus ar augstāko izglītību.

1991.gada 5.novembrī Latvijas Republikas Tautas izglītības ministrija augstskolai notieca jaunu nosaukumu - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA).LSPA studējošo skaits, salīdzinājumā ar agrāko gadu rādītājiem, ir pieaudzis vairākkārt un uzsākot 2019./2020.akadēmisko gadu 6 akreditētajās studiju programmās kopā studēja 1365 studenti un laika periodā no 1992.gada līdz 2020.gada 1.septembrim absolventu skaits ir sasniedza 5714. Kvantitatīvi un kvalitatīvi pieaudzis ir arī akadēmiskā personāla skaits: 1946./1947.mācību gadā strādāja 38 pasniedzēji, t.sk. 1 profesors, 16 docenti, 7 vecākie pasniedzēji, 14 pasniedzēji un asistenti. 2020./2021.akadēmiskajā gadā augstskolā izglītojošo darbu nodrošināja 54 docētāji, t.sk. 17 profesori, 12 asociētie profesori, 13 docenti, 5 lektori, 3 asistenti, 4 vadošie pētnieki un pētnieki, no kuriem 38 ir zinātniskais grāds.

LSPA studējuši 127 olimpisko spēļu dalībnieki, no kuriem 27 izcīnījuši dažāda kaluma medāļas. Augstākās olimpiskās virsotnes sporta sasnieguši - škēpmetējs Jānis Lūsis, basketboliste Uļjana Semjonva, airētājs Ivans Klementjevs, vingrotājs Igors Vihrovs, šavējs Afansijs Kuzmins, voelbolists Ivans Bugajenkovs.

Laika periodā no 1921. līdz 2020.gada 1.septembrim (ieskaitot) augstskolu absolvējuši 11 184 sporta speciālisti.

Ilgvars Forands - LVFKI 1961. gada absolvents

Par godu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas jubilejai augstskolā svinīgi atklāta unikāla izstāde par augstākās izglītības iestādes vēsturi un tās sasniegumiem -127 olimpiešiem, kuri laikā no 1921. līdz 2021.gadam  studējuši LSPA, savukārt 27 no olimpiešiem izcīnījuši medaļas olimpiskajās spēlēs. Izstāde “Mūsu absolventi-olimpieši” tapusi ciešā sadarbībā ar Latvijas Sporta muzeju,   izmantotas muzeja, LOK un Latvijas labāko sporta fotogrāfu arhīvu fotogrāfijas.Olimpisko medaļnieku ekspozīcija tapusi sadarbībā ar LSPA asociēto profesori Antru Gulbi, un to augstskolai dāvājusi Latvijas Olimpiskā akadēmija. Ekspozīcija LSPA būs apskatāma līdz nākamā gada 1.janvārim un to varēs skatīt ikviens interesents, ievērojot valstī noteikto Covid-19 regulējumu.

2021/2022. akadēmiskais gads ir īpašs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai - tā atzīmē savu simto gadskārtu. Ministru kabinets 1921. gada 6. septembrī nolēma dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu, kas bija pirmā specializētā augstākā izglītības iestāde, kurā sagatavoja fiziskās aktivitātes speciālistus. Iestāde savā pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi vairākas reorganizācijas atbilstoši tobrīd valdošajiem režīmiem Latvijā. Kopš 1991.gada 5. novembra augstskola ieguvusi pašreizējo nosaukumu un guvusi būtisku savu attīstību.

Akadēmijas rektors Juris Grants atzīmējis, ka uzsākopt jubileju izveidots LSPA zīmols, kas balstās uz augstskolas pamatvērtībām. Ēkas fasāde un dibināšanas gads simbolizē akadēmijas stabilitāti un vēsturi. Ēka ieskauj diskobola siluetu, parādot garīgi un fiziski aktīvu cilvēku klātbūtni akadēmijā. Grāmata norāda uz mācīšanos un uzkrātām zināšanām, kā stabilu akadēmijas pastāvēšanas pamatu. Savukārt LSPA izvērstais nosaukums veido kāpnes pa kurām studenti ienāk akadēmijā un sasniedz akadēmisko un zinātnes virsotni. Akadēmija sagatavo studentus viņu mērķu sasniegšanai, līdzīgi kā diskobols gatavojas diska mešanai.


Sveiciens 1. septembrī !

Augustā Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē piedalījās skolēni no 30 pasaules valstīm vecumā līdz 15 gadiem. Bronzas medaļas Eiropas jauniešu programmēšanas olimpiādē izcīnīja Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieks Mareks Brucis un RTU inženierzinātņu vidusskolas 10. klases skolnieks Adriāns Piliksers. Latvijas delegācijas sastāvā šogad tika iekļauti arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 7. un 8. klases skolēni Jelizaveta Deņisova, Matīss Hauks un Kristaps Lopatko, Rīgas Andreja Pumpura 11. pamatskolas 6. klases skolnieks Ilgvars Ročāns, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 8. klases skolnieks Mareks Kantsons un Rīgas Žila Verna Franču skolas 6. klases skolnieks Ernests Eņģelis.

Latvijas delegācijas komandas vadītāji bija Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs un programmēšanas skolotājs Raivis Ieviņš, kā arī LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis.

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma