2021. gada 6.septembrī Nacionālajā teātri bija pulcējušie bijušie un esošie mācībspēki, sporta organizāciju pārstāvji, jubilārus attālināti sveica citas Latvijas augstskolas, Latvijas Zinātņu akadēmija, klātienē LOK, LIF, rektoru padome

1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu (LFII). Darbība  sākās Rīgā, Nikolaja (toreiz Valdemāra) ielā 1 un praktisko nodarbību organizēšanai izmantoja skolu sporta zāles un stadionus. Institūta  pamatmērķis bija fiziskās audzināšanas skolotāju sagatavošana, fiziskās attīstības un audzināšanas pārraudzība valstī. Institūtā mācības ilga 2 gadus un ietvēra 1400 stundas teorētisko un praktisko studiju kursus.

1926.gada 2.oktobrī pie Latvijas Tautas universitātes atvēra Fiziskās audzināšanas institūtu (LTU FAI), studiju ilgums 3 gadi. LTU FAI savā darbības laikā (1929.-1940.g.) sagatavoja 189 fiziskās audzināšanas speciālistus, no kuriem 179 saņēma diplomu par institūta beigšanu, bet 10 – par studiju kursa noklausīšanos.

1946.gada 1.janvārī  darbu uzsāka Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts (LVFKI). 1959.gadā uzcēla LVFKI mācību un sporta kompleksu Brīvības ielā 333. 1982.gadā tika uzbūvēts vēl viens mācību un sporta bāzu korpusu, bet 1986.gadā – vieglatlētikas halle.  LVFKI savas pastāvēšanas laikā līdz 1992.gadam sagatavoja 5684 sporta speciālistus ar augstāko izglītību.

1991.gada 5.novembrī Latvijas Republikas Tautas izglītības ministrija augstskolai notieca jaunu nosaukumu - Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA).LSPA studējošo skaits, salīdzinājumā ar agrāko gadu rādītājiem, ir pieaudzis vairākkārt un uzsākot 2019./2020.akadēmisko gadu 6 akreditētajās studiju programmās kopā studēja 1365 studenti un laika periodā no 1992.gada līdz 2020.gada 1.septembrim absolventu skaits ir sasniedza 5714. Kvantitatīvi un kvalitatīvi pieaudzis ir arī akadēmiskā personāla skaits: 1946./1947.mācību gadā strādāja 38 pasniedzēji, t.sk. 1 profesors, 16 docenti, 7 vecākie pasniedzēji, 14 pasniedzēji un asistenti. 2020./2021.akadēmiskajā gadā augstskolā izglītojošo darbu nodrošināja 54 docētāji, t.sk. 17 profesori, 12 asociētie profesori, 13 docenti, 5 lektori, 3 asistenti, 4 vadošie pētnieki un pētnieki, no kuriem 38 ir zinātniskais grāds.

LSPA studējuši 127 olimpisko spēļu dalībnieki, no kuriem 27 izcīnījuši dažāda kaluma medāļas. Augstākās olimpiskās virsotnes sporta sasnieguši - škēpmetējs Jānis Lūsis, basketboliste Uļjana Semjonva, airētājs Ivans Klementjevs, vingrotājs Igors Vihrovs, šavējs Afansijs Kuzmins, voelbolists Ivans Bugajenkovs.

Laika periodā no 1921. līdz 2020.gada 1.septembrim (ieskaitot) augstskolu absolvējuši 11 184 sporta speciālisti.

Ilgvars Forands - LVFKI 1961. gada absolvents

Kontakti

Skanstes 9, Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE
E-pasts: centrs@izglitibasfonds.lv
Tālrunis: 67373705
Fakss: 67519921

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma