Viens no Latvijas Izglītības fonda (LIF) darbības mērķiem ir veicināt autorus rakstīt grāmatas skolām, augstskolām. LIF izdevis dažādu autoru mācību grāmatas: „Finanšu pārvaldība”, „Biznesa vadības tehnoloģijas”, „Projekta menedžments”, “Darba vides risku novērtēšanas metodes”, “Personāla vadība”, „No atoma līdz ķīmiskam savienojumam”, „Menedžmenta autoritātes”, „Palīgs personāla speciālistam”, „Menedžmenta mazā enciklopēdija”, „Meklējiet un jūs atradīsiet” (par inovācijām) un citas.

Pēdējos desmit gados Rīgas skolām bez maksas nodoti 5 nosaukuma izdevumi  - kopā 464 grāmatas. Citu pilsētu skolām nodotas 3 nosaukumu 105 grāmatas. Izmantojot Nacionālo bibliotēku kā starpnieku, Latvijas  32 lielākajām bibiotēkam dāvātas 7 nosaukumu 290 grāmatas. Savukārt Rīgā esošajām sešu augstskolu bibliotēkām nodotas 4 autoru 47 grāmatas.

Fonds rīko konferences par akutaliem izglītības jautājumiem. Kopā ar attiecīgām ministrijām, valsts un sabiedriskām organizācijām fonds organizējis konferences: „Ārvalstu investīcijas Latvijas tautsaimniecībā - realitāte un iespējas” (2011.), „Izglītības kvalitāte - kritēriji, vide” (2012.), „Ekonomika un izglītība” (2013.), „Profesionālās izglītības attīstības tendences un iespējas” (2014.), „Karjeras iespējas profesionālajā izglītībā (2015.), „Kompetences izglītība – iespējas un risinājumi” (2016.), „Profesionālā izglītība Latvijā” (2019.), kopā ar LMT, RTU un LU  konference „Quo vadis Latvijas izglītība” (2020.).

No 1993. gada izveidots veicināšanas stipendiju fonds un līdz 2022.gadam stipendijas piešķirtas 3780 studējošiem, prēmijas par zinātniski pētnieciskiem darbiem un projektiem piešķirtas 1285 jaunajiem zinātniekiem, 821 pedagogiem piešķirtas dažāda lieluma radošās stipendijas.

 

 

 

Kontakti

Mālpils iela 9 , Rīga, Latvija, LV-1013
KARTE

Tālrunis: 22065101

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma