A/s “Exigen Sevices Latvia” un  Latvijas Izglītības fonds Ikgadēja balva  ievērojamiem zinātniekiem par izcilu veikumu vai mūža devumu datorzinātnēs, informātikā Balvu laureāti: 1999. g. — J. Bārzdiņš, A. Anspoks, 2000. g. — J. Osis, M. Treimanis, 2001. g. — L. Niceckis, A. Vasiļjevs, 2002. g. — I. Kabaškins, A. Brūvelis, 2003. g. — J. Bičevskis, E. Karnītis, 2005. g. — P. Rivža, A. Virtmanis, 2007.g. — I. Ilziņa; 2008.g. - Ļevs Kacnelsons (ASV). Kopš 2009. gada piešķiršana pārtraukta.

A/s “ITERA Latvija” un Latvijas Izglītības fonds 2 gada balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs vai par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanuBalvu laureāti: 2001. g. — G. Andrušaitis, A. Melluma, 2002. g. — G. Eberhards, R. Kondratovičs, 2003. g. — A. Andrušaitis, M. Kļaviņš, 2004. g. — E. Kaufmane, J. Vīksne, 2005. g. — V. Jansons, V. Melecis, 2006. g. — G. Pētersons, P. Zālītis. Kopš  2007. g. piešķiršana pārtraukta

SIA “Lattelekom” un Latvijas Izglītības fonds

2 gada balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un radošiem praktiķiem telekomunikāciju nozarē un sociāli humanitārajās zinātnēs par izcilu veikumu vai mūža devumu Balvu laureāti: 2002. g. — J. Ločmelis, Dz. Ozoliņa, 2003. g. — T. Galdiņš, T. Tisenkopfs, 2004. g. — I. Biļinskis, I. Loze, 2005. g. — J. Busarovs, J. Rubīns, 2006. g. — A. Dimants, J. Merkurjevs, G. Raņķis. Kopš 2007. gada piešķiršana pārtraukta

A/s “Latvijas Gaisa satiksme” un Latvijas Izglītības fonds 2 gada balvas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu kosmisko informāciju tehnoloģijā, inženierizstrādēs aeronavigācijas sakaru un radiolokācijas tehnikā un Kārļa Irbīša stipendijas pasniedzējam/zinātniekamBalvu laureāti: 2001. g. — E. Bervalds, I. Kabaškins, 2003. g. — J. Kopitovs, M. Ābele, K. Lapuška, 2005. g. — J. Artjuhs, J. Žagars; 2007.g. - J. Abuzjarovs, A. Miķelsons

K. Irbīša stipendijas saņēmuši — A. Pozdņakovs (2003), I. Jackiva (2004).Kopš 2008.g. piešķiršana pārtraukta

A/s “Latvijas gāze” un Latvijas Izglītības fonds 2 gada balvas ievērojamiem zinātniekiem un praktiķiem gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs, sirds ķirurģijas un kardioloģijas zinātnēs par izcilu darbu kopumu vai mūža veikumuBalvu laureāti: 2002. g. — R. Lācis, A. Krēsliņš, 2003.g. — J. Anšelevičs, E. Dzelzītis, 2004. g. — J. Volkolākovs, V. Zēbergs, 2005. g. — I. Siliņš, N. Zeltiņš, 2006. g. — V. Rudzīte, D. Turlajs, 2007.g. — A. Kalvelis, I. Platais, 2008.g. — A. Lācis, P. Šipkovs  Kopš 2009.g. piešķiršana pārtraukta

A/s “Latvijas dzelzceļs” un Latvijas izglītības fonds

Gada balva par izcilu darbu veikumu vai mūža darba  devumu Latvijas dzelzceļa transportā Balvas  laureāti: 2007.g. - V. Junovičs; 2008.g. – B.Pernikis Kopš 2009.g. piešķiršana pārtraukta

A/s “Latvijas Avīze”un Latvijas Izglītbas fonds

Balva “Jaunais skolotājs”

Balvas uzvarētāji: 2010.gads – Liene Krūmiņa (Rīga); Liene Millere (Valmiera)

Balvas uzvarētāji: 2012.gads - Jānis Ikstens (Rugāju vssk.); Kaspars Židovs (Daudzeses pamatskola). Balvas laureāti - Regīna Paegle (Liezēres pamatskola); Laura Paegle (Staiceles vssk.); Guntis Zenfs (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija)

Balvas uzvarētāji: 2014.gads - Egita Atslēga (Bauskas Valsts ģimnāzija); Zane Bilsneniece (Ulbrokas vidusskola). Balvas laureāti - Mārtiņš Dzerkalis (Jelgavas pamatskolal); Anastasija Pipare (Pārdaugavas vidusskola); Inese Bugrija (Teikas vidusskola).

Balvas uzvarētēji: 2106.gads -Rud;ita Mudure (Ulbrokas vidusskola); Kristīne Dovgiallo (Rīgas 41.vidusskola).

 

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma