Latvijas Izglītība fonda piešķirtās stipendijas pa virzieniem un augstskolām 1990. – 2022

1.

Datorzinātnes un informātika

595

2.

Farmācijas ķīmija un bioloģiski aktīvu vielu sintēze

154

3.

Jūrniecības specialitātes

254

4.

Uzņēmējdarbība

461

5.

Pedagoģija

841

6.

Latvijas kultūras vēsture

90

7.

Ainavu arhitektūra un plānošana

69

8.

Vides aizsardzības specialitātes

77

9.

Telekomunikāciju inženierzinātnes

138

10.

Enerģētika un elektrotehnika

146

11.

Dzelzceļa transporta specialitātes

261

12.

Gāzes tehnoloģijas

140

13.

Autoceļu izpēte un būvniecības tehnoloģija

138

14.

Gaisa satiksmes specialitātes

64

15.

Aizsardzība pret koroziju

54

16.

Žurnālistika

14

17.

Mākslas vēsture

6

18.

Politoloģija

4

19.

Dizaingrafika

6

20.

Pārtikas tehnoloģija

22

21.

Lauksaimniecības ekonomika

40

22.

Mašīnbūve, mašīnzinības

65

23.

Grāmatvedība un audits

16

24.

Ekonomika, finansu vadība, vadības zinības

82

25.

Juridiskās zinātnes

11

26.

Medicīna (terapija)

36

27.

Biotehnoloģija

15

28.

Ēku celtniecība

11

29.

Inženierzinātnes

56

30. Autotransporta specialitates 16
31.            Citi                                                                                                                                                                                     136
Kopā: 3882

Latvijas Universitāte

LU

494

Rīgas Tehniskā universitāte

RTU

1130

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

LPA

92

Daugavpils Universitāte

DPU

36

Rīgas Aviācijas universitāte

RAU

135

Transporta un sakaru institūts

TSI

139

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

LLU

195

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU

23

Latvijas Kultūras akadēmija

LKA

42

Latvijas Jūras akadēmija

LJA

237

Latvijas Mākslas akadēmija

LMA

11

Augstskola Turība

Turība

393

Rēzeknes augstskola

RA

8

Latvijas Policijas akadēmija

LPoA

7

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola

LTrSTS

81

Rīgas Dzelzceļnieku skola

RDzS

51

Ventspils augstskola

VeA

5
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
LSPA
5
Citas                                                                                                                                                                                            796

Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma